Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Usada para descrever uma foto
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Usada como texto abaixo do diagrama
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Usada como texto abaixo do diagrama