Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Usada para descrever uma foto
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figure…showing…
Figur... viser...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Usada como texto abaixo do diagrama