Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bilden visar ...
Usada para descrever uma foto
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur ... respresenterar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur ... visar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram ... undersöker ...
Usada como texto abaixo do diagrama
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram ... skildrar ...
Usada como texto abaixo do diagrama