Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usada quando um gráfico se estabiliza
De afbeelding bevat ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Usada para descrever uma foto
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Usada como texto abaixo do diagrama
Afbeelding ... toont ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... beschrijft ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Usada como texto abaixo do diagrama