Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Графики изображают прямую на уровне...
Usada quando um gráfico se estabiliza
De afbeelding bevat ...
На рисунке мы можем увидеть...
Usada para descrever uma foto
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Форма графика показывает, что...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
... обозначает
Usada como texto abaixo do diagrama
Afbeelding ... toont ...
... обозначает
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
Диаграмма... рассматривает...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... beschrijft ...
Диаграмма... изображает...
Usada como texto abaixo do diagrama