Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usada quando um gráfico se estabiliza
De afbeelding bevat ...
Rysunek zawiera...
Usada para descrever uma foto
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
Rysunek... przedstawia...
Usada como texto abaixo do diagrama
Afbeelding ... toont ...
Rysunek... pokazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram...bada...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... zobrazowuje...
Usada como texto abaixo do diagrama