Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usada quando um gráfico se estabiliza
De afbeelding bevat ...
画像は・・・・を含んでいる。
Usada para descrever uma foto
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
図・・・・は・・・・を表しています。
Usada como texto abaixo do diagrama
Afbeelding ... toont ...
図・・・・は・・・・を表している。
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... beschrijft ...
図・・・・は・・・・を示している。
Usada como texto abaixo do diagrama