Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Usada quando um gráfico se estabiliza
De afbeelding bevat ...
Tässä kuvassa näkyy...
Usada para descrever uma foto
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavio ... edustaa...
Usada como texto abaixo do diagrama
Afbeelding ... toont ...
Kuva ... näyttää...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavio ... tarkastelee...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... beschrijft ...
Kaavio ... esittää...
Usada como texto abaixo do diagrama