Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Rysunek zawiera...
Usada para descrever uma foto
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Rysunek... przedstawia...
Usada como texto abaixo do diagrama
Το σχήμα... δείχνει...
Rysunek... pokazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram...bada...
Usada como texto abaixo do diagrama
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... zobrazowuje...
Usada como texto abaixo do diagrama