Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Billedet indeholder...
Usada para descrever uma foto
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Grafens facon demonstrerer at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur... repræsenterer...
Usada como texto abaixo do diagrama
Το σχήμα... δείχνει...
Figur... viser...
Usada como texto abaixo do diagrama
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram... undersøger...
Usada como texto abaixo do diagrama
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... skildrer...
Usada como texto abaixo do diagrama