Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usada quando um gráfico se estabiliza
L'image contient...
Această imagine conţine...
Usada para descrever uma foto
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Usada como texto abaixo do diagrama