Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
The graphs show a plateau at the level of…
Usada quando um gráfico se estabiliza
Tässä kuvassa näkyy...
Within the picture is contained…
Usada para descrever uma foto
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
This diagram represents…and therefore shows that…
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Kuvaajan muoto näyttää, että...
The shape of the graph demonstrates that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Kuvaaja voi siten ennustaa...
The graph can thus be used to predict…
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Kaavio ... edustaa...
Figure…representing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Kuva ... näyttää...
Figure…showing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram…examining…
Usada como texto abaixo do diagrama
Kaavio ... esittää...
Diagram…depicting…
Usada como texto abaixo do diagrama