Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Usada quando um gráfico se estabiliza
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Usada para descrever uma foto
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Usada como texto abaixo do diagrama
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Usada como texto abaixo do diagrama