Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Usada quando um gráfico se estabiliza
La bildo montras...
V obrázku je obsažen(a)...
Usada para descrever uma foto
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tvar grafu ukazuje, že...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figuro... reprezente...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figuro... montrante...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... zkoumá...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramo... prezente...
Diagram... znázorňuje
Usada como texto abaixo do diagrama