Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
La bildo montras...
De afbeelding bevat ...
Usada para descrever uma foto
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
La formo de la grafeo pruvas, ke...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figuro... reprezente...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Usada como texto abaixo do diagrama
Figuro... montrante...
Afbeelding ... toont ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... onderzoekt ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramo... prezente...
Diagram ... beschrijft ...
Usada como texto abaixo do diagrama