Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Usada para descrever uma foto
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
Usada como texto abaixo do diagrama
La figura... muestra...
Figura...arătând...
Usada como texto abaixo do diagrama
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
Usada como texto abaixo do diagrama
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
Usada como texto abaixo do diagrama