Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Usada para descrever a tendência em um gráfico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Usada quando um gráfico se estabiliza
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Usada para descrever uma foto
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur... viser...
Figure…showing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Usada como texto abaixo do diagrama