Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Usada quando um gráfico se estabiliza
이 그림 속에는 ...
V obrázku je obsažen(a)...
Usada para descrever uma foto
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Tvar grafu ukazuje, že...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

...를 나타내는 표
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
...을 보여주는 표
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
...을 관찰한 표
Diagram... zkoumá...
Usada como texto abaixo do diagrama
...을 보여주는 표
Diagram... znázorňuje
Usada como texto abaixo do diagrama