Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Usada para descrever a tendência em um gráfico
图表显示在...水平下保持稳定
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
图片中包含...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Usada para descrever uma foto
该图表显示,...至...期间,...比...多
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

图表表明...,因此得出...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
图表的变化表明...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
图中有明确的分布模式,这意味着...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
因此,该图表可以用来预测...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

数字...代表...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Usada como texto abaixo do diagrama
数字...表示...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Usada como texto abaixo do diagrama
示图...表示...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Usada como texto abaixo do diagrama
示图...描绘...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Usada como texto abaixo do diagrama