Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
图片中包含...
Bilden visar ...
Usada para descrever uma foto
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
数字...表示...
Figur ... visar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Usada como texto abaixo do diagrama
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Usada como texto abaixo do diagrama