Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usada quando um gráfico se estabiliza
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Usada para descrever uma foto
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Usada como texto abaixo do diagrama
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
示图...表示...
Diagram...bada...
Usada como texto abaixo do diagrama
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Usada como texto abaixo do diagrama