Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Im Bild ist ... enthalten...
Această imagine conţine...
Usada para descrever uma foto
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Forma graficului demonstrează că...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Abbildung ... stellt ... dar.
Figura...reprezintă...
Usada como texto abaixo do diagrama
Abbildung ... zeigt ...
Figura...arătând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramm ... untersucht...
Diagrama...exprimând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagramm ... beschreibt...
Diagrama...reprezentând...
Usada como texto abaixo do diagrama