Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Usada para descrever dados brutos
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Usada para descrever dados brutos
Các dữ liệu cho thấy...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Usada para descrever dados brutos
Các số liệu chỉ ra rằng...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Usada para descrever dados brutos
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Usada para descrever dados brutos
Đáng chú ý là...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... tỉ lệ thuận với...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Như dự đoán,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Số liệu chỉ ra rằng...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Theo như số liệu cho thấy,...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Στατιστικά μιλώντας...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados