Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

...'den görülebileceği üzere ...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
这些数据可以表明...
Usada para descrever dados brutos
Sayılar gösteriyor ki ...
数据表明...
Usada para descrever dados brutos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
从这些数据可以看出...
Usada para descrever dados brutos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
几个值得注意的结果是...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
目前研究结果表明...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
...的数字上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
与...有关的数据...上升/下降了
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...和...呈正相关
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Tahmin edildiği üzere ...
正如所预测的,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
与X的发现一致,...和...呈正相关
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

İstatistikler gösteriyor ki ...
统计数据显示...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
İstatistiklere göre ...
根据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
通过数据统计,可以看出...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
İstatistiksel olarak konuşursak ...
据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
据统计数据,我们可以推测...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados