Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
ตามสถิติ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
พูดอย่างสถิติ
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados