Hindi | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
... से पता चलता है कि...
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
आकड़ों के अनुसार
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
आकड़ों के अनुसार
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados