Esperanto | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

To může být vidět z..., že...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Usada para descrever dados brutos
Jak je možno vidět z..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Usada para descrever dados brutos
Zdá se, že údaje naznačují...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Usada para descrever dados brutos
Čísla ukazují, že...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Usada para descrever dados brutos
Z údajů je zřejmé, že...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Usada para descrever dados brutos
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...pozitivně koreloval(a) s...
...estis pozitive korelaciita kun...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak se dalo předpokládat,...
Kiel antaŭdiris,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Dané statistiky ukazují, že...
La statistikoj montras, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Podle daných statistických údajů...
Laŭ la statistiko...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisticky řečeno...
Statistike parolante...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados