Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
...'den görülebileceği üzere ...
Usada para descrever dados brutos
จากที่เคยเห็นจาก...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Usada para descrever dados brutos
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Usada para descrever dados brutos
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Sayılar gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Usada para descrever dados brutos
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
อย่างที่ทำนายไว้...
Tahmin edildiği üzere ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
İstatistikler gösteriyor ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ตามสถิติ...
İstatistiklere göre ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
พูดอย่างสถิติ
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados