Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
ตามสถิติ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
พูดอย่างสถิติ
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados