Alemão | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Det framgår av ... att ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Usada para descrever dados brutos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Wie ... zeigt, ...
Usada para descrever dados brutos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Usada para descrever dados brutos
Siffrorna avslöjar att ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Usada para descrever dados brutos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Usada para descrever dados brutos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... var positivt korrelerade med ....
... korreliert positiv mit... .
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Som förutspått, ...
Wie prognostiziert, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statistiken visar att ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt statistiken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rent statistiskt sett ...
Rein statistisch gesehen,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados