Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Это можно предположить, исходя из того, что...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Как можно заметить, исходя из..., ...
Amint látható ....
Usada para descrever dados brutos
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Az adatok alapján ...
Usada para descrever dados brutos
Цифровые данные обнаруживают, что...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Az ábrákon látható, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... хорошо сочеталось с ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Как мы и предполагали...
Ahogy várható volt ....
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Статистика показывает, что...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Согласно статистике...
A statisztikák szerint ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Статистиически...
Statisztikai szempontból ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados