Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Din faptul că...reiese...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Usada para descrever dados brutos
După cum putem observa din...,....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Usada para descrever dados brutos
Datele par să sugereze faptul că...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Usada para descrever dados brutos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Usada para descrever dados brutos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Usada para descrever dados brutos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...a fost corelat pozitiv cu...
... хорошо сочеталось с ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
După cum am anticipat,...
Как мы и предполагали...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statisticile demonstrează faptul că...
Статистика показывает, что...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Conform statisticilor...
Согласно статистике...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Din punct de vedere statistic...
Статистиически...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados