Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Din faptul că...reiese...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Usada para descrever dados brutos
După cum putem observa din...,....
・・・・に見られるように、・・・・
Usada para descrever dados brutos
Datele par să sugereze faptul că...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Usada para descrever dados brutos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Usada para descrever dados brutos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
・・・・という注目すべき結果になった。
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...a fost corelat pozitiv cu...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
După cum am anticipat,...
予想通り、・・・・
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statisticile demonstrează faptul că...
・・・・ということをこの統計は示している。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Conform statisticilor...
統計によると、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Din punct de vedere statistic...
統計的に見て、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados