Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Din faptul că...reiese...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Usada para descrever dados brutos
După cum putem observa din...,....
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Usada para descrever dados brutos
Datele par să sugereze faptul că...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Usada para descrever dados brutos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Usada para descrever dados brutos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Usada para descrever dados brutos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...a fost corelat pozitiv cu...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
După cum am anticipat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statisticile demonstrează faptul că...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Conform statisticilor...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Din punct de vedere statistic...
Στατιστικά μιλώντας...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados