Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Din faptul că...reiese...
... on nähtävissä, että...
Usada para descrever dados brutos
După cum putem observa din...,....
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Usada para descrever dados brutos
Datele par să sugereze faptul că...
Aineisto viittaa siihen, että...
Usada para descrever dados brutos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Luvut osoittavat, että...
Usada para descrever dados brutos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Usada para descrever dados brutos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...a fost corelat pozitiv cu...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
După cum am anticipat,...
Kuten ennustettu, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statisticile demonstrează faptul că...
Tilastot näyttävät, että...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Conform statisticilor...
Tilastojen mukaan...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Din punct de vedere statistic...
Tilastollisesti puhuen...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados