Esperanto | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Din faptul că...reiese...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Usada para descrever dados brutos
După cum putem observa din...,....
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Usada para descrever dados brutos
Datele par să sugereze faptul că...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Usada para descrever dados brutos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Usada para descrever dados brutos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Usada para descrever dados brutos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...a fost corelat pozitiv cu...
...estis pozitive korelaciita kun...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
După cum am anticipat,...
Kiel antaŭdiris,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistikoj montras, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Conform statisticilor...
Laŭ la statistiko...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Din punct de vedere statistic...
Statistike parolante...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados