Alemão | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Din faptul că...reiese...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Usada para descrever dados brutos
După cum putem observa din...,....
Wie ... zeigt, ...
Usada para descrever dados brutos
Datele par să sugereze faptul că...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Usada para descrever dados brutos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Die Zahlen legen offen, dass...
Usada para descrever dados brutos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Usada para descrever dados brutos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...a fost corelat pozitiv cu...
... korreliert positiv mit... .
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
După cum am anticipat,...
Wie prognostiziert, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statisticile demonstrează faptul că...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Conform statisticilor...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Din punct de vedere statistic...
Rein statistisch gesehen,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados