Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Usada para descrever dados brutos
Jak można zauważyć na... , ...
・・・・に見られるように、・・・・
Usada para descrever dados brutos
Dane te zdają się sugerować, że...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Usada para descrever dados brutos
Dane wykazują, że...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos
Z danych wynika, że...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Usada para descrever dados brutos
Kilka godnych uwagi wyników...
・・・・という注目すべき結果になった。
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...był dodatnio skorelowany z...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak przewidywałem/przewidziałem...
予想通り、・・・・
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statystyki pokazują, że...
・・・・ということをこの統計は示している。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Według statystyk...
統計によると、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statystycznie rzecz biorąc...
統計的に見て、・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados