Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Usada para descrever dados brutos
Jak można zauważyć na... , ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Usada para descrever dados brutos
Dane te zdają się sugerować, że...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Usada para descrever dados brutos
Dane wykazują, że...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Usada para descrever dados brutos
Z danych wynika, że...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Usada para descrever dados brutos
Kilka godnych uwagi wyników...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
...był dodatnio skorelowany z...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

Statystyki pokazują, że...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Według statystyk...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statystycznie rzecz biorąc...
Στατιστικά μιλώντας...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados