Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
・・・・に見られるように、・・・・
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
・・・・という注目すべき結果になった。
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
予想通り、・・・・
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

・・・・ということをこの統計は示している。
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計によると、・・・・
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計的に見て、・・・・
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados