Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Uit ... blijkt dat ...
Usada para descrever dados brutos
・・・・に見られるように、・・・・
Zoals ... aantoont, ...
Usada para descrever dados brutos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Usada para descrever dados brutos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
De cijfers onthullen dat ...
Usada para descrever dados brutos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Usada para descrever dados brutos
・・・・という注目すべき結果になった。
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... verhoudt zich positief tot ...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
予想通り、・・・・
Zoals voorspeld, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

・・・・ということをこの統計は示している。
De statistieken tonen aan dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計によると、・・・・
Volgens de statistieken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計的に見て、・・・・
Statistisch gezien ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados