Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados