Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Dall'osservazione dei dati si registra...
Din faptul că...reiese...
Usada para descrever dados brutos
Come si può osservare da...., ...
După cum putem observa din...,....
Usada para descrever dados brutos
I dati sembrano suggerire che...
Datele par să sugereze faptul că...
Usada para descrever dados brutos
I grafici rivelano che...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Dal grafico si rende evidente che...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Usada para descrever dados brutos
Alcuni dati degni di nota sono...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... è direttamente proporzionale a...
...a fost corelat pozitiv cu...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Come già annunciato...
După cum am anticipat,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

La statistica mostra che...
Statisticile demonstrează faptul că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Conform statisticilor...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Parlando in termini statistici...
Din punct de vedere statistic...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados