Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Dall'osservazione dei dati si registra...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Usada para descrever dados brutos
Come si può osservare da...., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Usada para descrever dados brutos
I dati sembrano suggerire che...
Dane te zdają się sugerować, że...
Usada para descrever dados brutos
I grafici rivelano che...
Dane wykazują, że...
Usada para descrever dados brutos
Dal grafico si rende evidente che...
Z danych wynika, że...
Usada para descrever dados brutos
Alcuni dati degni di nota sono...
Kilka godnych uwagi wyników...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... è direttamente proporzionale a...
...był dodatnio skorelowany z...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Come già annunciato...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

La statistica mostra che...
Statystyki pokazują, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Według statystyk...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Parlando in termini statistici...
Statystycznie rzecz biorąc...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados