Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
It can be seen from… that…
Usada para descrever dados brutos
Amint látható ....
As can be seen from…, …
Usada para descrever dados brutos
Az adatok alapján ...
The data would seem to suggest that…
Usada para descrever dados brutos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
The figures reveal that…
Usada para descrever dados brutos
Az ábrákon látható, hogy ...
From the figures it is apparent that…
Usada para descrever dados brutos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Several noteworthy results were…
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
The results of the present study demonstrate that…
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...was positively correlated with…
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Ahogy várható volt ....
As predicted, …
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
This finding is consistent with X's contention that…
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
This finding reinforces X's assertion that…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
The statistics show that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A statisztikák szerint ...
According to the statistics…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisztikai szempontból ...
Statistically speaking…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados