Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det kan ses ud fra... at...
Usada para descrever dados brutos
Amint látható ....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Usada para descrever dados brutos
Az adatok alapján ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Usada para descrever dados brutos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Figurerne afslører at...
Usada para descrever dados brutos
Az ábrákon látható, hogy ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Usada para descrever dados brutos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var absolut korreleret med...
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Ahogy várható volt ....
Som forudset,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistikkerne viser at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A statisztikák szerint ...
I følge statistikkerne...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisztikai szempontból ...
Statistisk set...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados