Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Amint látható ....
从...可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Usada para descrever dados brutos
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Usada para descrever dados brutos
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Usada para descrever dados brutos
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Usada para descrever dados e tendências relevantes
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados