Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Uit ... blijkt dat ...
...'den görülebileceği üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Zoals ... aantoont, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Usada para descrever dados brutos
De cijfers onthullen dat ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Usada para descrever dados brutos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... verhoudt zich positief tot ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Zoals voorspeld, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

De statistieken tonen aan dat ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Volgens de statistieken ...
İstatistiklere göre ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisch gezien ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados