Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

Uit ... blijkt dat ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Zoals ... aantoont, ...
Amint látható ....
Usada para descrever dados brutos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Az adatok alapján ...
Usada para descrever dados brutos
De cijfers onthullen dat ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Usada para descrever dados brutos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Usada para descrever dados e tendências relevantes
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... verhoudt zich positief tot ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
Zoals voorspeld, ...
Ahogy várható volt ....
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

De statistieken tonen aan dat ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Volgens de statistieken ...
A statisztikák szerint ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Statistisch gezien ...
Statisztikai szempontból ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados