Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Estatística

Estatística - Dados empíricos

... से पता चलता है कि...
Det framgår av ... att ...
Usada para descrever dados brutos
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Usada para descrever dados brutos
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Usada para descrever dados brutos
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Siffrorna avslöjar att ...
Usada para descrever dados brutos
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Usada para descrever dados brutos
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Usada para descrever dados brutos que são especialmente importantes
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Resultaten från denna studie visar på att ...
Usada para descrever dados brutos

Estatística - Apresentando

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Usada para descrever dados e tendências relevantes
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Usada para descrever dados e tendências relevantes
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Usada para descrever dados e tendências relevantes entre certo período de tempo
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... var positivt korrelerade med ....
Usada para descrever a relação entre dois conjuntos de dados
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Som förutspått, ...
Usada para descrever dados e confirmar suas previsões iniciais
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Usada para comparar seus resultados com os de outra pessoa
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Usada para mostrar que seus resultados são consistentes com os de outra pessoa

Estatística - Concluindo

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Statistiken visar att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
आकड़ों के अनुसार
Enligt statistiken ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
आकड़ों के अनुसार
Rent statistiskt sett ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Usada para desenvolver suas idéias e dar várias conclusões para seus resultados